Odwiedź nas na Facebook
polska

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

lineLeft

 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń od pracodawcy m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę, roszczeń wynikających z nieuzasadnionego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę  

 • reprezentowaniu pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym

 • reprezentujemy  Klientów w sporach z organami ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS, Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawnośći)

 Doradzamy przedsiębiorcom we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, np.

 • tworzenie zakładowych aktów prawnych w zakresie prawa pracy, takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywanie projektów umów o pracę (także z zakazem konkurencji),
 • przygotowywanie projektów wypowiedzeń i wypowiedzeń zmieniających,
 • przygotowywanie uzasadnień dla udzielenia kar porządkowych,
 • przygotowywanie porozumień pomiędzy pracodawcą i pracownikiem,
 • opracowywanie opinii prawnych w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. 

Wyznaczniki naszych usług:

 • rzetelność, uczciwość, lojalność
 • pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm
 • szybka interwencja w sprawach wymagających niezwłocznego działania
 • całkowite i bezwzględne zachowanie tajemnicyobowiązującej adwokata, chronione przepisami prawa
 • prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad etycznych ustanowionych przez korporację adwokatów (zawód zaufania publicznego)
   

lineRight

calc
Porady On-Line

Pewne i poufne rozwiązanie problemu

Kancelaria świadczy także pomoc prawną przez internet.

Korzystając z usługi porady on-line otrzymujecie Państwo szybkie, pewne i poufne rozwiązanie przedstawionego problemu.
lineRight

bot