Odwiedź nas na Facebook
polska

Prawo Obrotu Nieruchomościami

lineLeft

 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości, analiza ksiąg wieczystych  w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych

 • analiza i sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy

 • pomoc przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów dotyczących nieruchomości

 • pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych dotyczących
  uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych

 • doradztwo oraz opracowywanie umów cywilnoprawnych koniecznych przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych oraz wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego

 • obsługa prawna i reprezentacja Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciach budowlanych, architektami, wykonawcami, nabywcami, firmami ubezpieczeniowymi

 • czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in. postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe itd.

 • zajmujemy się kwestiami dotyczącymi najmu lokali oraz obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych

 • poszukujemy nieruchomości na życzenie Klientów

 • świadczymy pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

 • odzyskiwanie nieruchomości tzw grunty warszawskie,   nieruchomości zabrane na podstawie dekretu  PKWN, zniesienie współwłasności nieruchomości, sprawy wieczysto-księgowe,  analiza stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy, eksmisje

 

Wyznaczniki naszych usług:

 • rzetelność, uczciwość, lojalność
 • pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm
 • szybka interwencja w sprawach wymagających niezwłocznego działania
 • całkowite i bezwzględne zachowanie tajemnicyobowiązującej adwokata, chronione przepisami prawa
 • prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad etycznych ustanowionych przez korporację adwokatów (zawód zaufania publicznego)
   

lineRight

calc
Porady On-Line

Pewne i poufne rozwiązanie problemu

Kancelaria świadczy także pomoc prawną przez internet.

Korzystając z usługi porady on-line otrzymujecie Państwo szybkie, pewne i poufne rozwiązanie przedstawionego problemu.
lineRight

bot