Odwiedź nas na Facebook
polska

Prawo Karne

lineLeft

Kancelaria zapewnia pomoc w zakresie spraw karnych, w tym karnych gospodarczych, skarbowych, oraz wykroczeń. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym wszystkich instancji

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym

 • sprawy o ułaskawienie, postępowanie o ułaskawienie przez prezydenta RP

 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancj

 • sporządzanie pism i wniosków procesowych tym: powództwa adhezyjne, apelacje kasacje, wnioski odszkodowawcze za niesłuszne skazanie, sprawy przed Trybunałem w  Strasburgu
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych-występowanie w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych

Wyznaczniki naszych usług:

 • rzetelność, uczciwość, lojalność
 • pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm
 • szybka interwencja w sprawach wymagających niezwłocznego działania
 • całkowite i bezwzględne zachowanie tajemnicyobowiązującej adwokata, chronione przepisami prawa
 • prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad etycznych ustanowionych przez korporację adwokatów (zawód zaufania publicznego)
   

lineRight

calc
Porady On-Line

Pewne i poufne rozwiązanie problemu

Kancelaria świadczy także pomoc prawną przez internet.

Korzystając z usługi porady on-line otrzymujecie Państwo szybkie, pewne i poufne rozwiązanie przedstawionego problemu.
lineRight

bot