Odwiedź nas na Facebook
polska

Prawo Bankowe

lineLeft

Sprawy frankowe

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów indeksowanych/denominowanych do kursu franka szwajcarskiego (bądź innej waluty obcej). Kancelaria oferuje:

  • analizę prawną umowy kredytowej zarówno pod względem przepisów krajowych jak i prawa unijnego,
  • kompleksową usługę prowadzenia sprawy zarówno na etapie przedsądowych negocjacji z bankiem, jak i postępowania sądowego we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym,

Co istotne, Kancelaria prowadzi przełomową dla wszystkich „frankowiczów” w Polsce sprawę, w której Sąd postanowił o skierowaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiewających wątpliwości interpretacyjne dotyczące skutków zawarcia przez bank w umowie kredytowej niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji do kursu CHF.

Wyznaczniki naszych usług:

  • rzetelność, uczciwość, lojalność
  • pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm
  • szybka interwencja w sprawach wymagających niezwłocznego działania
  • całkowite i bezwzględne zachowanie tajemnicyobowiązującej adwokata, chronione przepisami prawa
  • prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad etycznych ustanowionych przez korporację adwokatów (zawód zaufania publicznego)
     

lineRight

calc
Porady On-Line

Pewne i poufne rozwiązanie problemu

Kancelaria świadczy także pomoc prawną przez internet.

Korzystając z usługi porady on-line otrzymujecie Państwo szybkie, pewne i poufne rozwiązanie przedstawionego problemu.
lineRight

bot